Beyincik Kanseri

Beyincik Kanseri

Beyincik kanseri: Beyincik yada küçük beyin yaklaşık olarak erik büyüklüğünde serebral hemisfer altında ve beyin sapı arkasında bulunur. Serebellumun boyutu beynin %10'u kadar olmasına rağmen beynin nöronların yarısını içerdiğine inanılmaktadır. Ana içeriğinde granül hücrelerinin bulunması beyinciğe bu potansiyeli vermektedir. Beyinciğin birincil işlevi motor çıkışı için geri bildirim ve ince ayar sağlamaktır. Vücut kısımlarımızın yerinin sezgisel bir haritasını sağlayarak propriosepsiyon duyusunu vücut içinde meydana gelen bilinç ve istem dışı hareketlerin algısı ile ilişkilidir. Propriosepsiyon olmadan gece karanlıkta yürürken dengede kalmamız imkansız olurdu.Sezgilerimiz olmayacağı için bacaklarımızın da nerede olduğunu hissedilemezdi. Beynin diğer bölgelerinde olduğu gibi beyincikte de tek bir işlemle ilişkilidir. Pozitron Emisyon Tomografisi PET, fMRI ve diğer işlevler dikkat gerektiren işlerde beyinciğin fonksiyonel olduğu keşfedilmiştir. Beyincik beynin diğer bölgeleri gibi hücresel anlamda benzersiz bir yapıdadır. Bunun anlamı şudur,buradaki hücreler düzenli şekilde dikey olarak birbirleriyle 3 boyutlu olarak bir ağ şeklinde organize olmuşlardır. Hücrelerin bu özellikleri boyanmalarına olanak vermekte ve mikroskop altında incelenmeleri ne imkan sağlamaktadır. Beyne benzer şekilde beyincikte yarım küre şeklinde bölünmüş 10 loptan oluşmaktadır. Beyinciği hasar gören insanlar yaşamlarını nispeten sürdürebilirler. Belirtileri olarak zayıf motor kontrolü,garip bir yürüyüş,güç kaybı yada artış, hızlı yapılması gereken hareketleri yapmakta yetersizlik gibi belirtiler sıralanabilir.

Beyincik kanseri neden ve kimlerde olur?
Kanserin neden olduğu kesin olarak bilinmemektedir. Neden bazı insanlarda gelişip bazı insanlarda gelişmediğine henüz kesin olarak cevap bulunamamıştır. Birtakım araştırmalara göre bazı kişilerin risk faktörü altında olduğunu söyleyebiliriz.Bir kişinin risk faktörü altında olma olasılığını şöyle sıralayabiliriz,
  • Aile öyküsü: Ailede glioma olan kişilerde glioma olma olasılığı yüksektir.
  • Erkek cinsiyet: Genellikle beyin kanser ve tümörlerinin erkeklerde olma olasılığı yüksektir. Kadınlarda görülen menenjionamal hormonların varlığıdır.
  • Yaş: Beyin kanserlerinin çoğu 70 yaş üstünde görülmekle birlikte çocukluk çağın da ikinci sırada gelmektedir. Maalesef 8 yaşın altında ki çocuklarda daha sık rastlanmaktadır.
  • Irk: Beyin kanseri,beyincik kanseri ve tümörleri diğer ırklarla mukayese edildiğinde beyaz ırkta daha fazla oranda görülür.
  • İş yerinde bir takım zararlı kimyasallara maruz kalmak,radyasyon nükleer sanayi çalışanlarında beyin tümör görülme olasılığı yüksektir. Vinil klori plastik yapımında çalışan kişiler ve AKRİLONİTRİL tekstil ve plastik sanayide çalışan kişilerde AKRİLONİTRİLE maddesine maruz kaldıkları için beyin travmalarına yol açabilmektedir.
Beyincik kanseri belirtileri nelerdir?

Baş ağrısı,bulantı kusma,konuşma görme ve işitmede değişiklikler,denge ve yürüme bozuklukları,kişilik bozukluğu, konsatrasyon bozukluğu,kaslarda istem dışı kasılmalar nöbet veya avale,bu belirtiler birçok başka rahatsızlıktan dolayı da olabilir bu belirtiler beyin kanseri beyincik kanseri veya beyninizde tümör olduğu anlamına gelmez. Böylesi zamanlarda doktorunuza başvurup tetkik ve tedaviler kendiniz lehine olup erken teşhisle olumsuzlukların önüne geçebilirsiniz.
Hekimin izleyeceği tedavi şekline göre değişiklik gösterebilir. Genel hastanın sağlık durumu hakkında bilgi alınır uyanıklık,kas gücü,refleksler ve acıya verdiği tepkilere bakılır.ihtiyaç duyulursa bilgisayarlı tomografi,MRI, Anjıyografi, Myelografi veya biyopsi yapılabilir.

Beyincik kanser cerrahi muadele nasıl yapılır?
Uyun görüldüğü durumlarda cerrahi bir operasyon yapılır. genelde tercih edilen bir yöntemdir.kafa tası açılarak yapılan ameliyat türüne kraniotomi denilir. Kraniotomi genel anestezi altında yapılır Ameliyat başlamadan önce hastanın saçları kesilir. cerrah kafa derisine bir kesi yaptıktan sonra özel kesici bir alet kullanarak kafa tasından bir parça kemiği çıkarır. Açılan bu yoldan operasyon gerçekleştirilir. İşlem bittikten sonra kemik yerine konur ve kesi dikilir. Açılan bu yolun kapatılması için kemiğin yerine bazen başka maddeden metal olan materyaller de kullanılabilir. Ameliyat sonrasında ilk bir kaç gün baş ağrısı rahatsızlık hissi görülür bu ağrı kesicilerle hafifletilmeye çalışır. Bu belirtilerin geçme süresi hastadan hastaya değişir. Enfeksiyon riskine karşı antibiyotik kullanılır. Ameliyat sırasında normal beyin dokusunda zedelenme olabilir bu sebepten bazen düşünme konuşma görme ile ilgili sorunlar olabilir.
Son Güncelleme : 30.04.2021 12:22:40
Beyincik Kanseri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Beyincik Kanseri Yorumları

şifre Kırmızı sayı

0 Yorum Yapılmış "Beyincik Kanseri"

Kayıtlı yorum bulunamadı ilk yorumu siz ekleyin
Beyincik Görevleri
Beyincik Görevleri
Beyincik Görevleri, Beyincik sinir sisteminde denge unsuru oluşturan kilit organdır. Beyincik bu görevi yaparken tek başına yapmamaktadır. Kulakta bulunan salyangoz yapısıyla beraber çalışmaktadır.Beyincik yer bakımından beynin alt tarafında yumru bi...
Beyincik Sarkması Ameliyatı
Beyincik Sarkması Ameliyatı
Beyincik sarkması ameliyatı, her ameliyat gibi riskleri vardır. Fakat günümüzdeki teknolojiler sayesinde riski oldukça azalmıştır. Bu azalma oranı %2'ye kadar düşmüştür. Söz konusu azalma oranı sadece çok ilerlememiş beyin sarkması hastalığı ameliyat...
Beyincik Ameliyatı
Beyincik Ameliyatı
Beyincik Ameliyatı, Doğumsal olarak ortaya çıkan beyincik sarkması kişinin yaşının büyümesiyle birlikte ciddi anlamda rahatsızlık belirtileri ile insanların karşısına çıkan bir rahatsızlık türüdür. Her ne kadar ülkemizde fazla olarak rastlanmasa da b...
Beyincik Damar Tıkanıklığı
Beyincik Damar Tıkanıklığı
Beyincik damar tıkanıklığı, beyin ve beyinciği besleyen boyunda ve kafatasının içindeki damarların tıkanması olarak belirtilir. Bu tıkanıklar vücudun dengesini bozarak inme hatta ölüme neden olur. Bu tıkanıklar vücudun diğer bölgesinde olduğu gibi ba...
Beyincik Küçülmesi
Beyincik Küçülmesi
Beyincik Küçülmesi, Genelde yaşlılarda görülen ve halk arasında bunama olarak tıp alanında ise alzheimer yada demans olarak adlandırılan bir hastalık türüdür. Beyinde yer alan hücrelerin zamanla bütün işlevini kaybederek ölmesi soncunda beyin yavaş, ...
Beyincik Tümörü
Beyincik Tümörü
Beyincik tümörü, her yaştan insanda karşılaşılabilecek durumlardan biridir. Genellikle erişkin yaşlarında ve çocukluk yaşlarında görülen bu tümörler, özellikle de çocuklarda karşılaşılmaktadır. Erişkinlerde oluşan tümörler, daha çok beyinde meydana ...
Beyincik Hastalıkları
Beyincik Hastalıkları
Beyincik Hastalıkları, Kafatası içerisinde beynin alt ile arka kısmında iki tarafı şişkin ve tam ortasında bir çıkıntı olan yapıya beyincik denir. Beyinciğin beyin ile olan alakası beyin ile vücut münasebeti gibi çapraz değildir. Beyin içinde sol yar...
Beyincik
Beyincik
Beyincik, vücudumuzdaki denge organlarından, beyin sapı arkasında, serebral hemisfer altında yerleşen erik büyüklüğünde olan ağırlığı 150 gram gelen bir organdır. Buna küçük beyin ya da serebellum da denir. Büyüklüğü beynin % 10 kadarı olsa da, beyin...
Bebeklerde Beyincik Gelişmemesi
Bebeklerde Beyincik Gelişmemesi
Bebeklerde beyincik gelişmemesi, son yıllarda teknolojinin de ilerlemesi ile insan beyniyle alakalı çok şaşırtıcı bilgiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Önceden beynin gelişiminin genetik olduğu dışarıdan herhangi bir müdahale ile gelişemeyeceği düşünü...
Beyincik Sarkması
Beyincik Sarkması
Beyincik sarkması, diğer bir ismi ile Chiari hastalığı, herkeste görülebilen fakat az teşhis edilmesinden dolayı az rastlanan bir rahatsızlık izlenimi veren bir rahatsızlıktır. Bir çok boyun MR leri iyi tetkik edilip incelendiğinde, tesadüfen de olsa...
Beyincik Ağrısı
Beyincik Ağrısı
Beyincik ağrısı, beyincik tabanının omuriliğin geçtiği kanal içerisine taşması durumudur. Beyincik ağrısı hastalığı aslında oldukça sık görülen fakat az teşhis edilebilen bir hastalıktır. Az teşhis edildiği için çok az görülüyormuş gibi bir izlenim...
Beyincik Dengesizlik
Beyincik Dengesizlik
Beyincik dengesizlik, beyincik, küçük beyin veya tıp dilinde serebellum denilen beyincik, yaklaşık erik büyüklüğünde beyin sapı arkasına yer almaktadır. Boyut olarak beynin %10 civarında olmasına karşılık beyin nöronlarının yarısına yakınını içerdiği...

 

Beyincik Görevleri
Beyincik Sarkması Ameliyatı
Beyincik Ameliyatı
Beyincik Damar Tıkanıklığı
Beyincik Küçülmesi
Beyincik Tümörü
Beyincik Hastalıkları
Beyincik
Bebeklerde Beyincik Gelişmemesi
Beyincik Sarkması
Beyincik Ağrısı
Beyincik Dengesizlik
Beyincik Kanaması
Beyincik Tümörü Ameliyatı
Beyincik Fıtığı
Beyincik Kanseri
Beyincik Felci
Popüler İçerik
Beyincik Kanaması
Beyincik Kanaması
Beyincik Kanaması; ani bir şekilde ve hiddetli bir şeklide başlayan baş ağrısı, bulantı, kusma, konuşma güçlük oluşması, baş dönmesi şeklindeki bazı b...
Beyincik Tümörü Ameliyatı
Beyincik Tümörü Ameliyatı
Beyincik Tümörü Ameliyatı, Beyincik tümörü teşhisi her insan ve yakını için duyguları bakımından oldukça zor olan bir zamandır. Bu zaman içinde hasta ...
Beyincik Fıtığı
Beyincik Fıtığı
Beyincik fıtığı, beyinciğin farklı bir düzenek içerisinde omurilik kanalına sarkmasıyla birlikte hem beyincik, hem de üst kısımda olan beyin sapı norm...
Beyincik Felci
Beyincik Felci
Beyin felci, genellikle çocukluk döneminin en yaygın olarak görülen sakatlık nedenlerinden biridir. Doğum öncesinde, sırasında merkezi sinir sistem...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Beyincik Görevleri
Beyincik Sarkması Ameliyatı
Beyincik Ameliyatı
Beyincik Damar Tıkanıklığı
Beyincik Küçülmesi
Serebellar Tonsiller Magnum Düzeyinde İzlenmiştir. Ne Anlama Geliyor.?
Beyincikte Dengesizlik
Beyincikte Dengesizlik
Beyincik
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Serebellar Tonsiller Magnum Düzeyinde İzlenmiştir. Ne Anlama Geliyor.?
Beyincikte Dengesizlik
Beyincikte Dengesizlik
Beyincik
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022