Beyincik Kanaması

Beyincik Kanaması

Beyincik Kanaması; ani bir şekilde ve hiddetli bir şeklide başlayan baş ağrısı, bulantı, kusma, konuşma güçlük oluşması, baş dönmesi şeklindeki bazı belirtilerle meydana gelen ve hastaneye geç gidildiği zaman ölümle yada tedavisi mümkün olmayan hasarlara sebep olabilen oldukça ciddi olan bir sağlık problemidir. Bu tür şikayetleri bulunan insanların yaşamlarında tehlike oluşturan beyincik kanaması olasılığını mutlaka hatırlaması ve ciddiye alması gerekmektedir.

Günümüzde ise her sene milyonlarca kişi beyincik kanaması sebebi ile yaşamını yitirmekte veya ağır olan sakatlıklar ile karşı karşıya kalmaktadır. Beyincik kanaması geçirmekte olan insanların acil bir şekilde hastaneye götürülmesi oldukça önemlidir. İlk 2 saat içerisinde tedavisi yapılmaya başlanan insanların oldukça önemli olan bir kısmı tamamen tedavisi yapılabilmektedir.

Beyincik Anevrizması; Anevrizma, beyincikte bulunan atardamar duvarının zayıflaması neticesinde meydana gelen bir balonlaşma şeklinde olup genellikle damarların çatallanma oluşan yerlerinde meydana gelir. Bu balonlaşan yapı ile normal olan damara nazaran daha dayanaksız ve bazı şartlar altında yırtılıp beyincik içerisine kanamaya sebep olarak insan hayatını tehlikeye sokabilir. Anevrizmalar doğuştan olan damarın gelişme bozukluğuna bağlı olabileceği gibi yüksek olan tansiyon, damarlarda oluşan sertlik, enfeksiyonlar yada kafa travması neticesinde de meydana gelebilir. Anevrizmalar genellikle beynin tabanında yerleşir ve burada bulunan beyin-omurilik sıvısı içerisinde kanamaya sebep olurlar. Anevrizmaların senelik kanama olasılığı yaklaşık olarak %1’dir.

Beyincik kanaması sebepleri; Anevrizmanın meydana geliş sebebi tam olarak bilinmese bile oldukça fazla faktörün oluşumunda rolü olduğu bilinmektedir. Bu faktörler; Hipertansiyon oluşması, sigara kullanımı, şeker hastalığının meydana gelmesi, yoğun bir şeklide alkol kullanılması, doğuştan gelmekte olan yatkınlık, kan damarlarında olaşan hasar yada travma, meydana gelen bazı enfeksiyonlar beyincik kanaması belirtileri ve uyarıcı olan işaretleridir.

Anevrizma kanaması bulunan hastalarda bazı uyarıcı olan işaretler meydana gelebilir. Herhangi bir yerde ısrar etmekte olan baş ağrısı, bulantı ve kusma, ensede oluşan sertlik, bulanık yada çift bir şekilde görme, ışığa karşı oluşan hassasiyet, his kusurları.
Kanamamış olan anevrizması bulunan insanların bir çoğunda hiçbir belirti meydana gelmeyebilir. Göz sinirlerinde oluşan felçler, tek taraflı genişlemiş olan göz bebeği, çift bir şekilde görme, gözün arka kısmında yada üst kısmında ağrı, bir yerde ısrarla yoğun bir şekilde devam eden baş ağrısı, ilerlemekte olan halsizlik ve uyuşukluk.

Beyincik kanamasının meydana getirdiği riskler ve komplikasyonlar; Anevrizmalar yırtıldığı zaman genellikle subaraknoid kanama meydana gelir. Damardan subaraknoid olan mesafeye yüksek basınç ile geçmekte olan kan bu kısımda birikerek beyinciğe baskı oluşturabilir. Kanama beyinciğin içersin de meydana gelebilir. Kan elemanları aynı zamanda daha düşük olan basınca sahip olan omurilik kısmına de ulaşabilir. Anevrizmadan dolayı meydana gelen kanama bazen sızma biçiminde de meydana gelebilir. Bu tür durumlarda sızma noktasında küçük olan bir pıhtı meydana gelip kanamayı durdurabilir ve hasta yaşamını sürdürebilir. Fakat pıhtının sebep olduğu bu zaman içinde tekrar kanama olasılığının önüne geçilemez. Her ek kanamada hayat daha çok tehlikeye girer ve yaşamda kalma olasılığı düşer. Kendi kendine gelişmekte olan SAK’ların çoğunun sebebi anevrizmalardır.

Anevrizmanın yerinin, büyüklüğünün ve konfigürasyonunun tam olarak saptanması tedavisi ve dolayısı ile yenidektarn kanama meydana gelmesinin önüne geçilmesi kritik olan bir noktadır. Bir kanama neticesinde tekrar kanama olasılığı ilk 14 gün için %20 oranındadır. Anevrizma kanaması %50’lere varan miktarlarda ölümcül bir şekilde seyreder. Ayrıca yaşamakta olan hastalarda ise %25 miktarında kalıcı olan nörolojik bozukluklara sebep olur. Akli fonksiyonlarla beraber bütün vücut fonksiyonlarında da bozulma meydana gelebilir. Daha ciddi olan olaylarda ise kanama beyincikte ağır olan hasarlara sebep olur ve komaya sokabilir.

Son Güncelleme : 03.05.2021 18:28:20
Beyincik Kanaması ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.

Beyincik Kanaması Yorumları

şifre Kırmızı sayı

2 Yorum Yapılmış "Beyincik Kanaması"
BEYİM beyincik kanaması geçirdi Sağ el sağ ayak hareket etmiyor oturamıyor düzelirmi
Berin Altıntaş . 23.02.2018
CEVAP YAZ
Faydalı oldu.tesekkur
Beerin . 03.09.2017
CEVAP YAZ
Beyincik Görevleri
Beyincik Görevleri
Beyincik Görevleri, Beyincik sinir sisteminde denge unsuru oluşturan kilit organdır. Beyincik bu görevi yaparken tek başına yapmamaktadır. Kulakta bulunan salyangoz yapısıyla beraber çalışmaktadır.Beyincik yer bakımından beynin alt tarafında yumru bi...
Beyincik Sarkması Ameliyatı
Beyincik Sarkması Ameliyatı
Beyincik sarkması ameliyatı, her ameliyat gibi riskleri vardır. Fakat günümüzdeki teknolojiler sayesinde riski oldukça azalmıştır. Bu azalma oranı %2'ye kadar düşmüştür. Söz konusu azalma oranı sadece çok ilerlememiş beyin sarkması hastalığı ameliyat...
Beyincik Ameliyatı
Beyincik Ameliyatı
Beyincik Ameliyatı, Doğumsal olarak ortaya çıkan beyincik sarkması kişinin yaşının büyümesiyle birlikte ciddi anlamda rahatsızlık belirtileri ile insanların karşısına çıkan bir rahatsızlık türüdür. Her ne kadar ülkemizde fazla olarak rastlanmasa da b...
Beyincik Damar Tıkanıklığı
Beyincik Damar Tıkanıklığı
Beyincik damar tıkanıklığı, beyin ve beyinciği besleyen boyunda ve kafatasının içindeki damarların tıkanması olarak belirtilir. Bu tıkanıklar vücudun dengesini bozarak inme hatta ölüme neden olur. Bu tıkanıklar vücudun diğer bölgesinde olduğu gibi ba...
Beyincik Küçülmesi
Beyincik Küçülmesi
Beyincik Küçülmesi, Genelde yaşlılarda görülen ve halk arasında bunama olarak tıp alanında ise alzheimer yada demans olarak adlandırılan bir hastalık türüdür. Beyinde yer alan hücrelerin zamanla bütün işlevini kaybederek ölmesi soncunda beyin yavaş, ...
Beyincik Tümörü
Beyincik Tümörü
Beyincik tümörü, her yaştan insanda karşılaşılabilecek durumlardan biridir. Genellikle erişkin yaşlarında ve çocukluk yaşlarında görülen bu tümörler, özellikle de çocuklarda karşılaşılmaktadır. Erişkinlerde oluşan tümörler, daha çok beyinde meydana ...
Beyincik Hastalıkları
Beyincik Hastalıkları
Beyincik Hastalıkları, Kafatası içerisinde beynin alt ile arka kısmında iki tarafı şişkin ve tam ortasında bir çıkıntı olan yapıya beyincik denir. Beyinciğin beyin ile olan alakası beyin ile vücut münasebeti gibi çapraz değildir. Beyin içinde sol yar...
Beyincik
Beyincik
Beyincik, vücudumuzdaki denge organlarından, beyin sapı arkasında, serebral hemisfer altında yerleşen erik büyüklüğünde olan ağırlığı 150 gram gelen bir organdır. Buna küçük beyin ya da serebellum da denir. Büyüklüğü beynin % 10 kadarı olsa da, beyin...
Bebeklerde Beyincik Gelişmemesi
Bebeklerde Beyincik Gelişmemesi
Bebeklerde beyincik gelişmemesi, son yıllarda teknolojinin de ilerlemesi ile insan beyniyle alakalı çok şaşırtıcı bilgiler ortaya çıkmaya başlamıştır. Önceden beynin gelişiminin genetik olduğu dışarıdan herhangi bir müdahale ile gelişemeyeceği düşünü...
Beyincik Sarkması
Beyincik Sarkması
Beyincik sarkması, diğer bir ismi ile Chiari hastalığı, herkeste görülebilen fakat az teşhis edilmesinden dolayı az rastlanan bir rahatsızlık izlenimi veren bir rahatsızlıktır. Bir çok boyun MR leri iyi tetkik edilip incelendiğinde, tesadüfen de olsa...
Beyincik Ağrısı
Beyincik Ağrısı
Beyincik ağrısı, beyincik tabanının omuriliğin geçtiği kanal içerisine taşması durumudur. Beyincik ağrısı hastalığı aslında oldukça sık görülen fakat az teşhis edilebilen bir hastalıktır. Az teşhis edildiği için çok az görülüyormuş gibi bir izlenim...
Beyincik Dengesizlik
Beyincik Dengesizlik
Beyincik dengesizlik, beyincik, küçük beyin veya tıp dilinde serebellum denilen beyincik, yaklaşık erik büyüklüğünde beyin sapı arkasına yer almaktadır. Boyut olarak beynin %10 civarında olmasına karşılık beyin nöronlarının yarısına yakınını içerdiği...

 

Beyincik Görevleri
Beyincik Sarkması Ameliyatı
Beyincik Ameliyatı
Beyincik Damar Tıkanıklığı
Beyincik Küçülmesi
Beyincik Tümörü
Beyincik Hastalıkları
Beyincik
Bebeklerde Beyincik Gelişmemesi
Beyincik Sarkması
Beyincik Ağrısı
Beyincik Dengesizlik
Beyincik Kanaması
Beyincik Tümörü Ameliyatı
Beyincik Fıtığı
Beyincik Kanseri
Beyincik Felci
Popüler İçerik
Beyincik Tümörü Ameliyatı
Beyincik Tümörü Ameliyatı
Beyincik Tümörü Ameliyatı, Beyincik tümörü teşhisi her insan ve yakını için duyguları bakımından oldukça zor olan bir zamandır. Bu zaman içinde hasta ...
Beyincik Fıtığı
Beyincik Fıtığı
Beyincik fıtığı, beyinciğin farklı bir düzenek içerisinde omurilik kanalına sarkmasıyla birlikte hem beyincik, hem de üst kısımda olan beyin sapı norm...
Beyincik Kanseri
Beyincik Kanseri
Beyincik kanseri: Beyincik yada küçük beyin yaklaşık olarak erik büyüklüğünde serebral hemisfer altında ve beyin sapı arkasında bulunur. Serebellumun ...
Beyincik Felci
Beyincik Felci
Beyin felci, genellikle çocukluk döneminin en yaygın olarak görülen sakatlık nedenlerinden biridir. Doğum öncesinde, sırasında merkezi sinir sistem...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Beyincik Görevleri
Beyincik Sarkması Ameliyatı
Beyincik Ameliyatı
Beyincik Damar Tıkanıklığı
Beyincik Küçülmesi
Serebellar Tonsiller Magnum Düzeyinde İzlenmiştir. Ne Anlama Geliyor.?
Beyincikte Dengesizlik
Beyincikte Dengesizlik
Beyincik
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Serebellar Tonsiller Magnum Düzeyinde İzlenmiştir. Ne Anlama Geliyor.?
Beyincikte Dengesizlik
Beyincikte Dengesizlik
Beyincik
Yardım Sayfaları
Tıbbi Sorumluluk Reddi
Gizlilik Politikası
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ağustos - 2022